Máy bắn vít

 • Máy bắn vít Osuka OS - 6210 - 140 watt

  Máy bắn vít Osuka OS - 6210 - 140 watt

  Mã sản phẩm Máy bắn vít Osuka OS - 6210 - 140 watt

  Tags: May Saigon; May Soi Bosch; Dau khoan Con cong; May ban vit Osuka  OS - 6210 - 140 watt; Máy Tphcm; Máy Soi Bosch; Đầu khoan Con công; Máy bắn vít Osuka  OS - 6210 - 140 watt;

  Giá bán sỉ 420000 VND

  Giá bán lẻ 460000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy bắn vít Krex KR - 610 - 140 watt

  Máy bắn vít Krex KR - 610 - 140 watt

  Mã sản phẩm Máy bắn vít Krex KR - 610 - 140 watt

  Tags: May Khoan Hoi; May Duc Chunghop; Choi than Con cong; May ban vit Krex KR - 610 - 140 watt; Máy Khoan Hơi; Máy Đục Chunghop; Chổi than Con công; Máy bắn vít Krex KR - 610 - 140 watt;

  Giá bán sỉ 318150 VND

  Giá bán lẻ 348450 VND

  Xem giỏ hàng