Máy các loại

 • Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320 cầm tay các loại

  Công suất 320W khoan thép 6.5mm Khoan nhôm 6.5mm khoan gỗ 13mm Trọng lượng 1.0kg có đảo chieu

  Giá bán sỉ : 622200 VND

  Giá bán lẻ : 683200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE

  Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE cầm tay các loại

  Công suất 350W Khoan thép 6.5mm khoan nhôm 8mm Khoan gỗ 15mm trọng lượng 1.1kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 963900 VND

  Giá bán lẻ : 1058400 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (Hộp giấy)

  Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (Hộp giấy)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE cầm tay Hộp giấy cá

  Công suất 500W Khoan bê tông 10mm khoan sắt 8mm Khoan gỗ 20mm trọng lượng 1.5kg Có đảo chiều (hộp giấy)

  Giá bán sỉ : 1132200 VND

  Giá bán lẻ : 1243200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (100 món)

  Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (100 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE cầm tay 100 món các

  Công suất 500W khoan bê tông 10mm Khoan sắt 8mm khoan gỗ 20mm Trọng lượng 1.5kg có đảo chiều Vali bộ phụ kiện 100 món

  Giá bán sỉ : 1560600 VND

  Giá bán lẻ : 17136600 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE cầm tay các loại

  Công suất 600W Khoan thép 13mm khoan nhôm 13mm Khoan gỗ 30mm trọng lượng 1.65kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1331100 VND

  Giá bán lẻ : 1461600 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 826200 VND

  Giá bán lẻ : 907200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (19 món)

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (19 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay 19 món các l

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali 19 món )

  Giá bán sỉ : 1071000 VND

  Giá bán lẻ : 1176000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (100 món)

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (100 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay 100 món các

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều ( Vali 100 món )

  Giá bán sỉ : 1234200 VND

  Giá bán lẻ : 1355200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE dùng điện các loại

  khoan bêtông 13mm khoan sắt 10mm Khoan gỗ 25mm - 600W trọng lượng 1.6kg Có đảo chiều ( hộp giấy )

  Giá bán sỉ : 1331100 VND

  Giá bán lẻ : 1461600 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 650W Tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.6kg có đảo chiều (Vali 100 món )

  Giá bán sỉ : 1621800 VND

  Giá bán lẻ : 1780800 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL dùng điện các loạ

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali 122 món )

  Giá bán sỉ : 1662600 VND

  Giá bán lẻ : 1825600 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali + phụ kiện thợ điện )

  Giá bán sỉ : 1718700 VND

  Giá bán lẻ : 1887200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE

  Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE dùng điện các loại

  Khoan bê tông 16mm khoan thép 12mm Khoan gỗ 25mm - 750W trọng lượng 1.6kg Có đảo chiều VALI

  Giá bán sỉ : 1489200 VND

  Giá bán lẻ : 1635200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE

  Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 16mm Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm - 701W trọng lượng 2,2kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2565300 VND

  Giá bán lẻ : 2816800 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE

  Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 18mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm - 550W trọng lượng 1.9kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2121600 VND

  Giá bán lẻ : 2329600 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ : 909000 VND

  Giá bán lẻ : 1008000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE

  Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 600W trọng lượng 2.2kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2595900 VND

  Giá bán lẻ : 2850400 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010

  Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010 các loại

  khoan thép 6.5mm gỗ 15mm - 350W tốc độ 4.000v/p Trọng lượng 1kg

  Giá bán sỉ : 972630 VND

  Giá bán lẻ : 1078560 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Crow CT-10069 6.5 ly dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 6,5 ly CT10069 các loại

  Công suất 300W 2.5A Tốc độ không tải 3800 vòng/phút Đầu kẹp 6mm khoan sắt 6mm khoan gỗ 13mm Trọng lượng 1kg

  Giá bán sỉ : 493500 VND

  Giá bán lẻ : 540500 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4031 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 909000 VND

  Giá bán lẻ : 1008000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Crow 10 ly CT-10070 dùng điện

  Máy khoan Crow 10 ly CT-10070 dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 10 ly CT10070 các loại

  Máy khoan 400W Khoan 10mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Tốc độ không tải 0-2700v/p Trọng lượng 1kg5

  Giá bán sỉ : 514500 VND

  Giá bán lẻ : 563500 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652

  Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652 các loại

  Khoan thép 6.5mm gỗ 9mm 230W tốc độ 0 - 4.500 V/P trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ : 575280 VND

  Giá bán lẻ : 631680 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Makita 10 ly 6411

  Máy khoan Makita 10 ly 6411

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6411 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.400 v/p trrọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 933240 VND

  Giá bán lẻ : 1034880 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE

  Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 20 ly trọng lượng 2.2kg Có đảo chiều 3 chức năng

  Giá bán sỉ : 2713200 VND

  Giá bán lẻ : 2979200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 B dùng điện các loại

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 vòng/phút Trọng lượng 1.7kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 921120 VND

  Giá bán lẻ : 1021440 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 90

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 90

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 90 dùng điện các loại

  540W đĩa mài 100mm tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc thân

  Giá bán sỉ : 597920 VND

  Giá bán lẻ : 663040 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A dùng điện các loại

  540W đĩa mài 100mm tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 616100 VND

  Giá bán lẻ : 683200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB dùng điện các loạ

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg công tắc thân

  Giá bán sỉ : 921120 VND

  Giá bán lẻ : 1021440 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE dùng điện các loại

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm790W trọng lượng 2.8kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2922300 VND

  Giá bán lẻ : 3208800 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Makita 10 ly 6412

  Máy khoan Makita 10 ly 6412

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6412 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.400 v/p đảo chiều trrọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 984750 VND

  Giá bán lẻ : 1092000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653

  Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653 các loại

  Khoan thép 6.5mm gỗ 9mm - 230W tốc độ 0 - 4.500 V/P trọng lượng 2.0kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 648720 VND

  Giá bán lẻ : 712320 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Crow 13 ly CT-10065 dùng điện

  Máy khoan Crow 13 ly CT-10065 dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10065 các loại

  600W mũi khoan 13mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 13mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ : 609000 VND

  Giá bán lẻ : 667000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC các loại

  600W-13mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 13mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ : 735000 VND

  Giá bán lẻ : 805000 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P

  Tags: May Dung Hoi; May Soi Crow; Dau khoan Cac loai; Choi than Thai 26 co lo xo ( May bao sat to 9,2 P ); Máy Dùng Hơi; Máy Soi Crow; Đầu khoan Các loại; Chổi than Thái 26 có lò xo ( Máy bào sắt to 9,2 P );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 60

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 60

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 60 các loại

  khoan thép 10mm gỗ 20mm - 350W tốc độ 0 - 3.000 v/p trọng lượng 1.2kg

  Giá bán sỉ : 489850 VND

  Giá bán lẻ : 543200 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Makita 10 ly 6413

  Máy khoan Makita 10 ly 6413

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6413 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.000 v/p đầu tự động trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1036260 VND

  Giá bán lẻ : 1149120 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T

  Tags: May Mai lo Da; Ban May Cha rung Dien; May hut bui Osuka; Choi than Makita 100 co lo xo ( May cat gach 1,1 T; may cha nham 1,8 T ); Máy Mài lỗ Đá; Bán Máy Chà rung Điện; Máy hút bụi Osuka; Chổi than Makita 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 790W trọng lượng 2.8kg Khoan 3 chức năng Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 3162000 VND

  Giá bán lẻ : 3472000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 840W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ : 1139280 VND

  Giá bán lẻ : 1263360 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060 dùng điện các loại

  Đường kính đĩa mài 100mm - 670W Tốc độ không tải 11.000 v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ : 785400 VND

  Giá bán lẻ : 862400 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 964

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 964

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 964 dùng điện các loại

  Công suất 720W đường kính đá cắt mài 100mm Tốc độ không tải 11.000 V/P Kích thước 260 x 120 x 111mm Trọng lượng tịnh 1.6kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 694880 VND

  Giá bán lẻ : 770560 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 967

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 967

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 967 dùng điện các loại

  Công suất 850W đường kính đá cắt mài 100mm Tốc độ không tải 11.000 V/P Kích thước 280 x 120 x 100mm Trọng lượng tịnh 1.8kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 732250 VND

  Giá bán lẻ : 812000 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 100mm - 710W công tắc đuôi Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.8kg

  Giá bán sỉ : 984300 VND

  Giá bán lẻ : 1080800 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 1.110W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 1744270 VND

  Giá bán lẻ : 1934240 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 790W trọng lượng 2.8kg Khoan 3 chức năng Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 3340500 VND

  Giá bán lẻ : 3668000 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T

  Tags: May Mai Hoi; May Cha nham Sg; May phun xit Be tong; Choi than Makita 64 co lo xo ( May cha nham 1,2 T ); Máy Mài Hơi; Máy Chà nhám Hcm; Máy phun xịt Bê tông; Chổi than Makita 64 có lò xo ( Máy chà nhám 1,2 T );

  Giá bán sỉ : 3308 VND

  Giá bán lẻ : 3623 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo

  Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo

  Mã sản phẩm Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo

  Tags: May Mai 2 da Stanley; Ban May Bao nhua Cam tay; May thoi lo Dung; Choi Than 5 x 8 x 15 Co lo xo; Máy Mài 2 đá Stanley; Bán Máy Bào nhựa Cầm tay; Máy thổi lò Đứng; Chổi Than 5 x 8 x 15 Có lò xo;

  Giá bán sỉ : 1208 VND

  Giá bán lẻ : 1323 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Makita 16 ly HP 1630

  Máy khoan Makita 16 ly HP 1630

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 16 ly HP 1630 các loại

  Khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 30mm - 710W tốc độ 3.200 v/p đập 48.000v/p Trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ : 1223110 VND

  Giá bán lẻ : 1356320 VND

  ...xem chi tiết

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A các loại

  khoan bê tông 10mm thép 10mm gỗ 20mm - 500W tốc độ 0 - 2.900 v/p trọng lượng 1.6kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 603980 VND

  Giá bán lẻ : 669760 VND

  ...xem chi tiết

 • Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T )

  Mã sản phẩm Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T;

  Tags: May Cua Da; May Duc Da; May Ban vit Ban; Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T ); Máy Cưa Đá; Máy Đục Đá; Máy Bắn vít Bàn; Chổi than Thái 100 có lò xo ( Máy cắt gạch 1,1 T; máy chà nhám 1,8 T );

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem chi tiết