Xanh

Nhà kinh doanh Cấp 1 đá mài hợp kim cây hình dẹp màu xanh, Chuyên phân phối Tốt nhất đĩa mài hợp kim cây hình dẹp màu xanh, chén mài hợp kim cây hình dẹp màu xanh