Trắng

Sản xuất sỉ đá mài hợp kim cây hình dẹp màu trằng, Thương hiệu lẻ đĩa mài hợp kim cây hình dẹp màu trằng, Nhà phân phối đặc biệt chén mài hợp kim cây hình dẹp màu trằng