Đa năng

Tổng sản xuất sỉ đá mài bê tông đa năng các loại, đá mài gạch đa năng các loại, đá mài tường đá Với giá bán thị trường

 • mài đa năng Total 12 răng

  mài đa năng Total 12 răng

  Mã sản phẩm CMDDN Total 12

  đá mài bê tông, đá mài gạch, đá mài tường, đá mài đá

  Giá bán sỉ 132300 VND

  Giá bán lẻ 144900 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài đa năng Total 20 răng

  mài đa năng Total 20 răng

  Mã sản phẩm CMDDN Total 20

  đá mài gạch, đá mài tường, đá mài đá, đá mài bê tông

  Giá bán sỉ 201600 VND

  Giá bán lẻ 220800 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài đa năng Total 24 răng

  mài đa năng Total 24 răng

  Mã sản phẩm CMDDN Total 24

  đá mài tường, đá mài đá, đá mài bê tông, đá mài gạch

  Giá bán sỉ 299250 VND

  Giá bán lẻ 327750 VND

  Xem giỏ hàng